Brandventilation / Røgventilation

1. At øge personsikkerheden
2. At sikre redningsberedskabets indsatsmuligheder
3. At forhindre brandudbredelse fra et røglag (forhindre overtænding)
4. At sikre at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand


Vi kan løse de fleste former for salg og service af Brand-, Røg- og Komfortventilation:

• Automatisk
• Halv automatisk
• Manuel

Wintech , Window Master , Everlite , Multilite , RZN , Lumex og Actulux

Teknik og Håndværk kan tilbyde en serviceaftale med montører, der er specielt uddannede
til at udføre service, idriftsættelse og funktionsafprøvning med tilsvarende 
sagkundskab til BTV nr.27 kap.7
                                                        

 

¿ Teknik og Håndværk ¿ Kongstedvej 6 ¿ 2700 Brønshøj ¿ Danmark ¿
¿ Tlf.: +45 25 78 80 33 ¿ CVR-nr. 27 30 44 86 ¿